Saturday, August 11, 2007

เนวิน ชิดชอบเนวิน ชิดชอบ
นายเนวิน ชิดชอบ (4 ตุลาคม พ.ศ. 2501 — ) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคไทยรักไทย โดยในช่วง ปี 2531-2539 ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ 5 สมัย

ประวัติการทำงานการเมือง
ได้รับฉายาจากสื่อมวลชนว่า " ยี้ห้อย ร้อยยี่สิบ " จากการสงสัยว่าเป็นผู้ทุจริตซื้อเสียงในการเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2539 ที่ จ.บุรีรัมย์ เมื่อตำรวจจับธนบัตรใบละ 20 และ 100 เย็บติดกันเป็นปึกใหญ่มัดรวมกับใบแนะนำตัวของตน แต่ไม่สามารถเอาผิดได้ และได้รับอีกฉายาหนึ่งว่า " หมอผีเขมร " เนื่องจากเชื่อว่าเป็นผู้แนะนำให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใช้ไสยศาสตร์ในการปกป้องคุ้มครองตัว ในวิกฤตการขับไล่ ทักษิณ ชินวัตร ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการนำม็อบคาราวานคนจนมาปิดล้อมตึกของเครือเนชั่น ที่เขตบางนา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2549 เป็นหนึ่งนในผู้ที่ถูกควบคุมตุวหลัง รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549